ბათუმი, თბილისი
(+995) 577 16 18 18

ჩვენ შესახებ

გეოინჟინერინგის შესახებ

კომპანია „გეოინჟინერინგი” წარმოადგენს შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, იგი დარსდა 2013 წელს.
კომპანიის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებს წარმოადგენს: გათბობის, ვენტილაციის, კონდიცირების, წყალმომარაგების, ჩამდინარე წყლების გამწმენდების, წყალმომარაგებისა და საკანალიზაციო გარე ქსელების, მზის ენერგეტიკის, სისტემების მონტაჟი. აღნიშნული სამუშაოების მარალი ხარისხი უზრუნველყოფილია კომპანიის გამოცდილი და მაღალკვალიფიციური სპეციალიტებით, ინჟინერ-ტექნიური პერსონალითა და საიმედო მატერიალურ ტექნიკური ბაზით. ასევე კომპანიას გააჩნია საკუთარი თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური დანადგარებით აღჭურვილი საწარმო და არსებული გამოცდილების გათვალისწინებით, კომპანიის განვითარების სტრატეგია მოიცავს, საოფისე ფართების, საცხოვრებელი შენობების, საზოგადოებრივი პარკების, სამელიორაციო და სასმელი წყლის ინფრასტრუქტურის სამშენებლო სამუშოებს.
კომპანია მუდმივად ცდილობს მიყვეს ტექნოლოგიურ განვითარებას და ინოვაციებს და სამშენებლო პროცესში გამოიყენოს თანამედროვე მასალები და ტექნოლოგიები, რაც იძლევა საშუალებას დამკვეთებისათვის შეთავაზებული იქნას მაქსიმალურად ოპტიმიზირებული ხარჯები და ტექნიკური გადაწყვეტილებები.
კომპანიის დევიზია ,,ხარისხს ალტერნატივა არ აქვს!

სერვისები